Розкриття інформації

Інформація про фінансову установу
ЄДРПОУ: 37878674
Назва компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР»
Скорочена назва компанії: ТОВ «ФК «ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР»
ПІБ керівника: Захаренко Наталія Миколаївна
Місто: Харків
Поштовий індекс: 61057
Адреса : вул. Римарська, буд. 21-А
Серія та номер свідоцтва про держдавну реєстрацію та запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Дата реєстрації: 14.11.2011
Серія:
Номер: 14801020000051694
Детальна інформація у файлі   Інформація про фінансову установу

 

Ми учасники Платіжних систем
Назва Платіжної системи Інформація про Платіжну систему Дата реєстрації
«CITY24» ТОВ «ФК «ФЕНІКС»
Код ЄДРПОУ 35075436,
Місцезнаходження: 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5
тел.: +38 (067) 322 55 93
Перевірити дані
10.07.2018
MONEYCOM ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ»
Код ЄДРПОУ 39859339,
Місцезнаходження: 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5
тел.: +38 (073) 505 57 57
Перевірити дані
24.07.2023
Порядок (умови) здійснення переказу коштів
З метою забезпечення належного надання фінансових послуг із переказу коштів ТОВ «ФК «ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» (далі – Компанія) встановлює наступний порядок виконання функціональних обов’язків:

1) забезпечує приймання від Платників готівки в національній валюті для переказу коштів і виплати Отримувачу суми переказу в безготівковій формі;

2) здійснює обслуговування Платників, за допомогою терміналів самообслуговування, що розміщені на зупинках громадського транспорту м. Харкова, в вестибюлях Харківського метрополітену та в пішохідних переходах КП «ПІДЗЕМНЕ МІСТО»;

3) обслуговування Платників та Отримувачів здійснюється згідно договору на переказ коштів;

4) Компанія забезпечує контроль за платіжністю і справжністю банкнот (монет) під час приймання та оброблення готівки відповідальним працівником відповідно до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 134 від 03.12.2018р.;

5) платіжність банкнот (монет) визначається під час організації оброблення банкнот автоматизованим способом із застосуванням критеріїв оцінки якості сортування банкнот, що наведені в Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 103 від 25.09.2018p.;

6) під час приймання готівки від Платників Компанія має забезпечувати:

  • визначення справжності та платіжності банкнот (монет);
  • обов’язкове приймання готівки за ініціативою Платника;
  • документальне оформлення операцій з приймання готівки;
  • своєчасне відображення операцій з переказу коштів у бухгалтерському обліку;
  • належний внутрішній контроль за операціями з переказу коштів;
  • інкасацію;
  • створення безпечних умов роботи з готівкою та її зберігання.

7) забезпечення розгляду і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно з законодавством України;

8) здійснення інформаційного обслуговування Платників і Отримувачів та надання їм консультаційної допомоги на умовах, визначених Правилами, нормативними актами ПС, договорами на переказ коштів;

9) забезпечення відображення інформації про кожну операцію з приймання готівки для подальшого переказу та розрахунків між учасниками платіжної системи або учасників платіжної системи з Отримувачами в системі обліку платіжної організації ПС та у системі автоматизації банку, що обслуговує Компанію/розрахункового банку платіжної системи у той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки Платником протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу готівки після закінчення операційного часу);

10) забезпечення розміщення в доступному для огляду клієнтів місці або на моніторі терміналу самообслуговування інформації щодо найменування та місцезнаходження Компанії та найменування платіжної системи, номера телефону довідкової служби, електронної адреси, режиму роботи терміналу самообслуговування, строків зарахування коштів Отримувачам;

11) надання після здійснення операції (у тому числі за допомогою терміналу самообслуговування) касового документу (квитанції/чеку тощо), який відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій банками України містить усі обов’язкові реквізити касового документу.

Строки зарахування коштів

Строки зарахування коштів визначаються у відповідних договорах, які укладаються між компанією та отримувачами платежів.

Не пізніше 5 (п’ятого) дня від дня прийому платежу через термінали самообслуговування від платників на розрахунковий рахунок КП «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН».  Не пізніше наступного операційного дня з моменту їх зарахування на поточний рахунок ТОВ «ФК «ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР», згідно договору переказу коштів з КП «ХАРКІВПАСС»

Зарахування коштів платнику на електронний квиток в терміналі самообслуговування відбувається миттєво в режимі онлайн.

Отримувачі коштів

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВПАСС»

Пункти виплати переказів коштів у системі переказу коштів

Пунктів виплати переказів коштів у компанії немає.

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами системи переказу коштів

1) Для з’ясування спорів між учасниками та користувачами унаслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов’язань відповідно до умов укладених договорів, сторони для отримання необхідної інформації мають право першочергово звертатися із запитом до таких учасників та користувачів, з яким виник спір та з якими вони мають договірні відносини.

2) Компанія у разі потреби має право отримати будь-яку необхідну інформацію у учасників та/або користувачів.

3) Компанія, учасники та користувачі, які отримали відповідний запит про надання необхідної інформації, зобов’язані розглянути цей запит протягом 10 днів та надати відповідну інформацію (за наявності).

4) Компанія для розгляду та вирішення спорів, що виникають між учасниками та/або користувачами, створює комісію за участю учасників.

5) Комісія з вирішення спорів зобов’язана оперативно розглянути звернення заявника. З цією метою комісія має право проводити відповідні перевірки із залученням представників від учасників та/або користувачів та отримувати необхідну для прийняття обґрунтованого рішення інформацію від учасників та/або користувачів. Якщо з рішенням, прийнятим комісією з вирішення спорів, сторони не згодні вони можуть звернутися для вирішення спору до суду відповідної юрисдикції, до компетенції якого входить розгляд спорів, що можуть виникнути між учасниками та користувачами, згідно вимог чинного законодавства України .

6) Виникнення спорів між учасниками та/або користувачами не повинно впливати на виконання належним чином ініційованих операцій переказу коштів. У разі виникнення ризику невиконання фінансової операції внаслідок виникнення спору, компанія має право прийняти рішення про виконання фінансової операції за рахунок власних коштів.

Власники

Відомості про власників істотної участі:

Думчев Євген Сергійович, 100 % статутного капіталу компанії

Документи/Ліцензії
Ліцензії
Інформація про умови, що стосуються надання платіжної послуги. Правила надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку. Договір про надання платіжних послуг з переказу коштів
Правила надання послуг з факторингу
Статистична звітність

З основними показниками діяльності ТОВ «ФК«ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» з надання фінансових послуг, зокрема, щодо обсягу наданих фінансових послуг, зобов’язань, активів, капіталу, даних про фінансові результати діяльності та іншими показниками звітності можна ознайомитись на сайті Національного банку України

Посилання

Порядок розгляду надавачем фінансових послуг звернень споживачів фінансових послуг
Порядок роботи з електронними документами